Đào tạo bảo vệ

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ là việc làm hết sức quan trọng của nghề bảo vệ.Công ty chúng tôi luôn đề cao công tác huấn luyện. Trong đó võ thuật và nghiệp vụ bảo vệ là ưu tiên hàng đầu khi đào tạo một nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ khi nhận công tác tại mục tiêu luôn có những phẩm chất của một người bảo vệ " Trung Thành" Can đảm" để bảo vệ tài sản cũng những an toàn của khách hàng. Vì vậy công ty chúng tôi luôn tuyên chọn những con người đủ sức , đủ tài để gách vác trọng trách bảo vệ tài sản của tất cả các khách hàng.
                                                             

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

Các tin khác