Tin tức

Vệ sĩ: Nghề “hốt bạc” ở Trung Quốc

Nghề vệ sĩ đang có sức hấp dẫn lớn với giới trẻ ở Trung Quốc, đặc biệt là nữ giới. Với con số khoảng 300 tỷ phú và gần 1 triệu triệu phú ở Trung Quốc, những người luôn có nhu cầu được bảo vệ, nghề vệ sĩ ở Trung Quốc được xếp vào danh sách những công việc cho thu nhập lớn.

Viện phí tăng không đủ tăng lương cho bác sĩ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tăng lương cho người lao động từ ngày mai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.