Bảo vệ dự án

Công ty chúng tôi thường xuyên Đấu thầu cung cấp gói dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho các dự án xây dựng, các dự án đã đi vào hoạt động, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho một khu vực, hay toàn phần của các dự án.

Thông thường việc cung cấp dịch vụ bảo vệ dự  án được Công ty bao ve Đại Trường Hải lên phương án bảo vệ một cách tỉ mỉ, thận trọng, có sự phối kết hợp mật thiết giữa các ban quản lý dự án với Công ty bao ve trong việc điều phối giữ gìn an ninh trật tự chung.

 

Bảo vệ dự án

 

Bảo vệ dự án

Các tin khác