Bảo vệ Ký túc xá

1/. Nhiệm vụ của bào vệ ký túc xã:

Ký túc xã là nơi ở nội trú của sinh viên, ngoài giờ học tại trường, sinh viên về ký túc xã nghỉ ngơi. Bảo vệ Ký túc xá là bảo vệ tài sản và an ninh của Ký túc xã. Bảo vệ Ký túc xã bao gồm :
Bảo v tài sản của sinh viên, cán bộ nhân viên ký túc xã : Đồ dùng cá nhân, máy tính, phương tiện đi lại ...
Bảo v tài sản Ký túc xã : Những cơ sở vật chất hiện hữu của Ký túc xã như phòng ngủ của sinh viên, thư viện, văn phòng làm việc ban quản lý, phòng thể dục thể thao, căng tin, khu vui chơi giải trí V.v...
- Bảo vệ an ninh Ký túc xã : Bảo vệ an ninh cho sinh viên, cán bộ nhân viên Ký túc xã.

2/. Ban quản lý ký túc xá: 

a- Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý toàn diện khu Ký túc xá. Tổ chức quản lý chỗ ăn, ở, sinh hoạt và học tập của học sinh - sinh viên nội trú; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn nhằm xây dựng Ký túc xá thành môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa. - Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý toàn diện an ninh trật tự, an toàn tài sản trong Ký túc xã

b- Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển Ký túc xá thành một ký túc xá văn hóa, văn minh, an toàn, vệ sinh, sạch, đẹp và kế hoạch đầu tư cơ sở, nhân sự cho định hướng đó.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện việc điều hành, quản lý lực lượng cong ty bao ve; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn và tài sản trong toàn trường.
- Lập kế hoạch hàng năm về nhu cầu sử dụng, trang bị mới, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, nhà cửa và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý và phục vụ học sinh - sinh viên trong khu Ký túc xá.
- Lập kế hoạch, mở sổ theo dõi việc quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) nội trú tại Ký túc xã của trường.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho học sinh, sinh viên trong Ký túc xã, bảo đảm khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của trường và việc học tập của HSSV nội trú.
- Quản lý Ký túc xã và HSSV theo các quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn HSSV thực hiện tốt nội quy Ký túc xã; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; tham mưu đề xuất việc thành lập và đẩy mạnh phong trào tự quản trong HSSV; phối hợp với các bộ phận chức năng để tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với HSSV nội trú và đề xuất các mô hình, phương án quản lý Ký túc xã theo hướng văn minh hiện đại.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm của Ký túc xã.
- Kết hợp chặt chẽ với Đội bảo vệ và công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của HSSV nội trú.
- Phối hợp với phòng TC - HC tổ chức quản lý khu nhà nghỉ giáo viên và nhà ăn tập thể. - Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.
- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh.

Bảo vệ Ký túc xã Đại học

Bảo vệ Ký túc xá Đại học

Các tin khác