Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ năm 2019

Công ty TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI TRƯỜNG HẢI tổ chức hoạt động đào tạo nghiệp vụ hàng tháng cho nhân viên bảo vệ của tất cả các mục tiêu đang thực hiện


Các tin khác